ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021 | 22209205-021

  • آموزش خیاطی با الگوهای آسان
  • خیاطی سریع و آسان

آموزش خیاطی با الگوهای آسان

دوره آموزش خیاطی با الگوهای آسان شامل آموزش دوخت پیراهن، دامن، شلوار با الگوهای آسان می باشد.

با شرکت در این دوره هر جلسه یک لباس با خود به خانه ببرید.